Állások

A Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola álláspályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

 

Igazgató

A munkaviszony időtartama: 2021. év július hó 02. napjától – Határozatlan idő
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: lásd a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információknál
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével,
  feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár
  hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és
  technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett
  szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább
  százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési
  centrum programjával,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
  munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív
  elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • Kérjük a megpályázni kívánt intézményt (a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ résznél van feltüntetve) a pályázati anyagában feltüntetni szíveskedjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2021.július 02-től betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Iván Istvánné, a Kisalföldi Agrárszakképzési
Centrum kollégája nyújt, a 06-21-300-3071 telefonszámon és az ivanne.eva@kisalfoldiaszc.hu címen.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton “3-34/2021 iktatószámra” hivatkozással „igazgató” tárggyal az
ivanne.eva@kisalfoldiaszc.hu e-mail címen keresztül, valamint postai úton a 9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50 postacímre.
 
A pályázat elbírálásának rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat a Kisalföldi ASZC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu – 2021.március 1.
 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu – 2021. március 1.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
 • Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.
 
Igazgatói pályázati kiírás letöltése


 

Cukrász szakmunkás

Munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az iskolában működő tancukrászat feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Megfelelő szakirányú végzettség
 • Szakmai tapasztalat

Fényképes szakmai önéletrajzot elektronikus úton az igazgato@sztistvan.hu és nemeth.gabor@sztistvan.hu email címekre várjuk.
Érdeklődni:
Tel.: 06(22)311-400 igazgatói iroda/tanüzemvezető


 

Cukrász szakoktató

Munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az iskolában működő tancukrászat tanulóinak oktatása.

Pályázati feltételek:

 • Cukrász végzettség
 • Érettségi
 • 5 év Szakmai tapasztalat

Fényképes szakmai önéletrajzot elektronikus úton az igazgato@sztistvan.hu és nemeth.gabor@sztistvan.hu email címekre várjuk.
Érdeklődni:
Tel.: 06(22)311-400 igazgatói iroda/tanüzemvezető