Felvételi eredmény

Letöltéshez a link:
Felvételi végeredmény
 

TÁJÉKOZTATÁS

A KASzC SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBA FELVÉTELT NYERT DIÁKOK SZÁMÁRA

1. A végleges felvételi rangsor alapján április 30-ig kiértesítjük az iskolánkba felvételt nyert tanulókat.
2. A tanulók iskolánk honlapján és facebook oldalán feltüntetett időben és helyen pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt. A vizsgálatra hozni kell személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát, korábbi betegségek orvosi dokumentációját, szakvéleményeit, és a tanulói nyilatkozatot (a honlapról letölthető lesz) (www.sztistvan.hu, itt egy ikon a hivatalos facebook oldalra irányít.)
3. A szülők számára tájékoztató szülői értekezletet tartunk várhatóan június 03.
4. Beiratkozás előreláthatólag 2021. június 23. Pótnap: 2021. június 24. Az iskola honlapján és a facebook oldalán az akkor aktuális kormányrendeletnek megfelelően frissítjük az információkat.

A beiratkozáshoz szükséges:
– a tanuló és szülő/gondviselő
– személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adó kártya
– szakértői vélemény, ha a gyermek álltalános iskolában rendelkezett vele (SNI, BTM)
– pályaalkalmassági orvosi vizsgálat eredménye (várható időpont június eleje)
– kitöltött tanulói adatlap és hozzájárulási nyilatkozat az adatok kezeléséhez
– beazonosítható g-mail fiók (a tanuló saját, aktív fiókja)
– a tanuló bankszámlaszáma (ösztöndíj utalásához)
– 500 Ft egészségügyi könyvre, közösségi szolgálati naplóra)

5. Gólyatábort szervezünk a kilencedikesek részére, előreláthatólag augusztus 25-31. között, 2-3 nap hosszúságút, bejárással, természetesen módosulhat az időpont! Az iskola honlapján és a facebook oldalán az akkor aktuális kormányrendeletnek megfelelően frissítjük az információkat.