A több mint 60 éves intézmény 1938-ban alapíttatott Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás néven. Az iskola céljaként megfelelő szakképzés nyújtását jelölték meg a megfelelő általános műveltség biztosítása mellett. 1945-től Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskola, majd 1950-től Növénytermelési Mezőgazdasági Technikumként működött. 1962-ben költözött a mai épületébe, az Ady Endre utcai épületbe, közben megalakult a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum. 1968-ban a felsőfokú technikusképzés megszűnt, az iskola Mezőgazdasági Szakközépiskola néven működött tovább. 1968-69-ben iskolánkhoz került a Malomipari és Sütőipari Szakmunkásképző Intézet, valamint beindult az élelmiszeripari szakközépiskolai képzés is, ezzel kialakult nagy vonalakban az iskola mai profilja. 1978-ban felvette a Vántus Károly nevet, majd 1991-ben visszatértünk az iskola eredeti névadójához, azóta az intézmény ismét Szent István nevét viseli.

 

A színvonalas oktatómunkát jól felszerelt gyakorlóhelyek segítik. Agárd – Csiribpusztán az iskola Tangazdasága a mezőgazdasági szakmák oktatását szolgálja. A szántóföldi növénytermesztéstől a kertészeten át a sertés-, nyúl-, juh-és marhatenyésztésig mindenféle terület képviselteti itt magát. A Tanmalom a molnárok és az élelmiszeripari technikusok gyakorlóhelye, mely amellett, hogy kiválóan működik, már szinte muzeális értéket képvisel. A Tansütöde 1984 óta működik, azóta folyamatosan fejlődik, egyre újabb, a vásárlók igényeinek változását jól követő termékkínálattal van jelen a piacon, ezzel is a rugalmas, minőségi munkára neveli tanulóinkat. A Húsipari tanműhely a tanműhelyek közül a legfiatalabb, 1996-ban nyílt meg. A tanműhely gépeit Schwäbisch-Gmünd, Székesfehérvár testvérvárosa ajándékozta az iskolának.

 

1998-ban iskolánk a Világbank általfinanszírozott Emberi Erőforrás Fejlesztése projekt folytatására kiírt pályázaton sikeresen vett részt, ennek köszönhetően az 1998/99-estanévtől kezdve élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmacsoportban1-1 ún. „Világbanki” osztályt indítunk. Ez amellett, hogy a képzésszínvonalát emeli, segít abban is, hogy a nálunk végzett tanulók a későbbiekben könnyebben megállják helyüket a mai gyorsan változó munkaerőpiacon. Ezen kívül egy-egy középiskolai(érettségire felkészítő) osztály indul mezőgazdasági és élelmiszeripari szakiránnyal. Érettségi után tanulóink technikus képesítést szerezhetnek (mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákban) 2 év alatt.

 

Szakmunkásképzést is folytatunk négy szakmában: molnár, pék, hentes, tejfeldolgozó. A szakmákra a 10. osztály elvégzése után lehet jelentkezni. A szakmunkás képzési célú osztályokban 9. és 10. osztályban általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, kiegészítve szakmai orientációs tantárgyakkal. Érettségi után lehetőség van iskolánkba felsőfokú akkreditációs képzésben folytatni a tanulmányokat.

Iskolánk mind a mezőgazdasági, mindaz élelmiszeripari képzéshez rendelkezik az alapvető tanüzemekkel és berendezésekkel.

 

Két tanépületünk fel van szerelve laboratóriumokkal. Rendelkezünk egy régebbi számítógépekkel (486-os) felszerelt tanteremmel. Itt kiscsoportban oktatjuk a számítástechnika alapjait. 21 pentium számítógép van elhelyezve egy projektorral felszerelt helyiségben, ahol az alkalmazói programokat tanítjuk és gyakoroltatjuk. A legújabb számítógépes tantermünk Apple gépekbőláll (6 db). Ezt a tantermet tervezzük teljesen felszerelni hasonlóan korszerű gépekkel. A központi tanépület rendelkezik korszerű audiovizuális tanteremmel. Ebben a tanteremben írásvetítő, diavetítő televízió, számítógép vezérelte projektor használható. Zárt láncú rendszerben elérhető még három tanterem.

 

Az élelmiszervizsgáló laboratóriumunk jól felszerelt, mivel a mi régi eszközeinket kiegészítettük a székesfehérvári vágóhíd korszerű laboratóriumának teljes felszerelésével. A fizikai és a biológiai laboratórium rendelkezik a hagyományos eszközökkel. Ezek korszerűsítésre szorulnak. A műszaki tantárgyak oktatásához 2szertár biztosítja a demonstrációs eszközöket. Az idegen nyelvek képzése osztott tanulócsoportban történik. Rendelkezünk ehhez a tevékenységhez magnetofonokkal is. A malomipari szakmák elsajátítását segíti Tanmalmunk. Az ittlévő gépek hagyományos építésűek, amelyeken szinte látszik, hogyan lesz a búzából liszt. Tanmalmunk termelő tevékenységet is folytat, ahol az anyagellátástól az értékesítésig minden folyamatvégig követhető. Tanmalmunk udvarában helyeztük a lakatos tanműhelyépületét, itt folyik az alapvető lakatosipari fogások elsajátítása. A gyakorlati képzésnek ez a bázisa komplex. A sütőipari képzésünk gyakorlati színtere a Palotai úton lévő sütőipari Tanműhely. Itt a délelőtti órákban oktatás folyik, melynek során előkészítjük a további műszakok termelőtevékenységét. Ebben az üzemünkben keresett, munkaigényes termékeket állítunk elő. A további műszakokban szakmunkások dolgoznak. Itt is végig követhetik tanulóink a beszerzési, gyártási és értékesítési folyamatokat.

Bővebben Szabolcs Endre szakdolgozatából tájékozódhat!