Belépési információk, COVID intézkedési terv

  • Belépési információk, COVID intézkedési terv
Az intézménybe a belépés maszkban és oltási igazolvánnyal lehet!
Kivétel saját tanuló-, dolgozó.

 
Az aktuális COVID intézkedési terv: